Připravujeme

Režie:
K. Kříž, V. Gallerová
Hrají:
Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU