Partneři

Poděkování

 • Logo MČ Praha 4Objekt divadla je v majetku MČ Praha 4.
 • Děkujeme foto-ateliéru STUDIO RVV a paní Marii Votavové studio@rvv.cz.
 • Děkujeme fotografům Janě Pertákové a Ivanu Kahúnovi
 • DSJH děkuje grafikovi Mirkovi Vojáčkovi - mirek.vojacek@mladosovice.cz
 • Děkujeme Libuši Šafránkové a Josefu Abrhámovi
 • Děkujeme Josefu Abrhámovi mladšímu
 • Děkujeme Zuzaně Svobodové
 • Děkujeme Karlovi Dlabačovi
 • Děkujeme tvůrcům těchto stránek v čele s Davidem Slavíkem

Sponzoring

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem partnerům, dárcům
a přátelům, kteří DNJ pomáhají ať už finančně či věcnými dary
a zároveň se obracíme na ty, kdo by s Divadlem Na Jezerce měli možnost a chuť takto spolupracovat v budoucnosti.

Možné formy sponzoringu:

 • Finanční dar
 • Smlouva o reklamě
 • Zakoupení celého představení (s možností uspořádání rautu pro Vaše klienty či zaměstnance)
 • Věcný dar (kancelářské vybavení, rekvizity, kostýmní výbava, občerstvení na premiérové rauty a podobně)
 • Propagace divadla (bilbordová kampaň, inzerce, dopravní značení DNJ v ulicích Prahy 4...)

Kompenzace ze strany Divadla Na Jezerce:

Dle výšky hodnoty poskytnutých prostředků či darů – služby od loga Vaší společnosti v našich propagačních materiálech, v brožurách a programech k jednotlivým hrám, na plakátech, na vstupenkách, ve foyeru či v hledišti, v placené inzerci, na tiskových konferencích, v programových letácích A3 umístěných v pražských tramvajích a autobusech, na premiérových pozvánkách pro VIP klienty, na internetových stránkách divadla www.divadlonajezerce.cz / www.hrusinsky.cz, dohodnutý počet vstupenek zdarma na jednotlivé premiéry, až po bezplatné představení pro Vaše klienty či zaměstnance, s možností uspořádání rautu po představení.

Daňové zvýhodnění našich partnerů

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podrobnější informace získáte v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za jejich podporu a pomoc!!!

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU