Herci - aktuálně hrají

Lojdová

Kateřina Lojdová

Narodila se v Praze. Vystudovala hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE