Logo
VSTUPENKY ONLINE KUPUJTE Z POHODLÍ DOMOVA
Postava

Partneři

Sponzoring

Touto cestou děkujeme všem partnerům, dárcům i přátelům, kteří Divadlu Na Jezerce pomáhají - ať už finančně či věcnými dary.

Velmi si vážíme všech, kteří nám pomáhají s realizací našich inscenací.

Možné formy sponzoringu

  • FINANČNÍ DAR – číslo účtu DNJ: 107-3193950267/0100
  • SMLOUVA O REKLAMĚ
  • ZAKOUPENÍ CELÉHO PŘEDSTAVENÍ (s možností uspořádání rautu pro Vaše klienty či zaměstnance)
  • VĚCNÝ DAR (kancelářské vybavení, rekvizity, kostýmní výbava, občerstvení na premiérové rauty,… )
  • PROPAGACE (billboardová kampaň, inzerce, dopravní značení DNJ v ulicích Prahy 4,...)

Kompenzace ze strany Divadla Na Jezerce se odvíjí od celkové hodnoty poskytovaných prostředků či darů - od loga společnosti v propagačních materiálech DNJ, v brožurách a v programech k jednotlivým inscenacím, na plakátech, ve foyer, v placené inzerci, na tiskových konferencích, v programových letácích A3 umístěných v pražských tramvajích, na premiérových pozvánkách pro VIP klienty, na sociálních sítích divadla, dohodnutý počet vstupenek zdarma na jednotlivé premiéry, až po bezplatné představení pro Vaše klienty či zaměstnance s možností uspořádání rautu po představení.

Daňové zvýhodnění našich partnerů

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podrobnější informace získáte v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za jejich podporu a pomoc!!!

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL