Partneři

Náš velký dík patří všem, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.

Děkujeme všem našim divákům za množící se dotazy na finanční podporu provozu
Divadla Na Jezerce.

V případě, že byste divadlo rádi podpořili, můžete tak učinit na účet DNJ: 107-3193950267/0100.

Vaší podpory si vážíme.

Představení vznikají za laskavé podpory:

logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera logo partnera

Divadlo Na Jezerce děkuje městské části Praha 4
za pronájem areálu "Na Jezerce".

Sponzoring

Touto cestou děkujeme všem partnerům, dárcům i přátelům, kteří Divadlu Na Jezerce pomáhají - ať už finančně či věcnými dary.

Velmi si vážíme všech, kteří nám pomáhají s realizací našich inscenací.

Možné formy sponzoringu

  • FINANČNÍ DAR – číslo účtu DNJ: 107-3193950267/0100
  • SMLOUVA O REKLAMĚ
  • ZAKOUPENÍ CELÉHO PŘEDSTAVENÍ (s možností uspořádání rautu pro Vaše klienty či zaměstnance)
  • VĚCNÝ DAR (kancelářské vybavení, rekvizity, kostýmní výbava, občerstvení na premiérové rauty,… )
  • PROPAGACE (billboardová kampaň, inzerce, dopravní značení DNJ v ulicích Prahy 4,...)

Kompenzace ze strany Divadla Na Jezerce se odvíjí od celkové hodnoty poskytovaných prostředků či darů - od loga společnosti v propagačních materiálech DNJ, v brožurách a v programech k jednotlivým inscenacím, na plakátech, ve foyer, v placené inzerci, na tiskových konferencích, v programových letácích A3 umístěných v pražských tramvajích, na premiérových pozvánkách pro VIP klienty, na sociálních sítích divadla, dohodnutý počet vstupenek zdarma na jednotlivé premiéry, až po bezplatné představení pro Vaše klienty či zaměstnance s možností uspořádání rautu po představení.

Daňové zvýhodnění našich partnerů

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podrobnější informace získáte v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za jejich podporu a pomoc!!!

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE