Herci - aktuálně hrají

Dolanský

Jan Dolanský

Narodil se v Hradci Králové. Vystudoval hudebně dramatický obor na pražské Státní konzervatoři.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE