Herci - aktuálně hrají

Kajnarová

Zuzana Kajnarová

Narodila se v Ostravě. Studovala na pražské DAMU.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE