Herci - aktuálně hrají

Svobodová

Ilona Svobodová

Studovala hudebně-dramatický obor na pražské Státní konzervatoři.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE