Herci - aktuálně hrají

Sedláčková

Jitka Sedláčková

V Divadle Na Jezerce hrála v letech 2017-2019.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE