Herci - aktuálně hrají

Hudečková

Martina Hudečková

Vystudovala pražskou konzervatoř. V DNJ hrála ve hře Dědicové.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE