Herci - aktuálně hrají

Macháček

Petr Macháček

Petra můžete na Jezerce vidět v představení Už je tady zas! a Charleyova teta.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE