Herci - aktuálně hrají

Žáková

Zuzana Žáková

Zuzanu Žákovou můžete na Jezerce vidět v inscenaci Charleyova teta a ve hře Naprostí cizinci.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE