Herci - aktuálně hrají

Černíková

Lucie Černíková

V DNJ ji můžete vidět v inscenaci Už je tady zas!

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE