Herci - aktuálně hrají

Smutná

Jitka Smutná

Jitku Smutnou jste mohli v DNJ vidět v roli kuchařky v inscenaci Poslední aristokratka.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE