Herci - aktuálně hrají

Boudová

Nela Boudová

V novince DNJ 2022 Občan první jakosti exceluje v roli učitelky Dagmar Vývrtkové.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE