Herci - aktuálně hrají

Konopásek

Zdeněk Konopásek

Na Jezerce můžete Zdeňka Konopáska vidět v inscenaci Vizita s Jaroslavem Duškem.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE