Herci - aktuálně hrají

Daňhelová

Jiřina Daňhelová

V DNJ hraje od roku 2023 v inscenaci MNOHO POVYKU PRO LAJK.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE