Připravujeme

Režie:
Petr Vacek
Hrají:
David Suchařípa, Ivo Šmoldas, Miluše Šplechtová, Jan Řezníček, Martin Leták, Ondřej Dvořák, Johana Jedličková
Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE