Archiv představení, která už nehrajeme

Plakát k divadelnímu představení Upoutávky

Režie:
Jan Hrušínský

William Shakespeare - OTHELLO

Úprava a režie:
Jan HRUŠÍNSKÝ
Překlad:
Martin HILSKÝ
Scéna:
Ivo ŽÍDEK
Kostýmy:
Vladislava SITTOVÁ
Hudba:
Jan KUČERA
Produkce a hudební dramaturgie:
Jan HRUŠÍNSKÝ
Pohybová spolupráce:
Jana HANUŠOVÁ
Fonetická spolupráce:
Dr. Zdena PALKOVÁ
Asistentka režie:
Eliška ZEMÁNKOVÁ
Zvukový design:
Ladislav GREINER

PREMIÉRA V DNJ: 6.4.2011

DERNIÉRA v DNJ: 18.3.2012

Délka představení: cca 120 minut
Ceny vstupenek:   0, 0 Kč

Othello  - William Shakespeare - Po derniéře

Černá duše ukrytá pod bílou tváří

Po uvedení Shakespearovy vrcholné komedie – Večeru tříkrálovém – přichází Divadlo Na Jezerce s autorovou vrcholnou tragédií. Protiklad černé i bílé má v Othellovi stěžejní význam. Pohled na bílou krásku Desdemonu v objetí tmavého Maura poskytuje již po staletí divákům vzrušující divadelní podívanou. Láska, závist, žárlivost a intriky. Jago přesvědčí Othella, že jeho žena Desdemona se dopustila cizoložství s Cassiem a Othello zabije nejdřív svou ženu a potom sám sebe. Taková sevřenost dramatického děje je (s výjimkou Macbetha) v kontextu Shakespearových vrcholných tragédií nebývalá. Budete překvapeni, jak je hra strhující a zábavná. V našem nastudování trvá necelé dvě hodiny i s přestávkou.

Othello si získá lásku Desdemony silou svého slova. Jago Othellovu lásku promění v žárlivost opět silou slova. Jago /Radek Holub/ je nade vší pochybnost nejaktivnější postavou celé hry. Zatímco Othello /Martin Sitta/ mluví o lásce, Jago hovoří výhradně o chtíči. Othello se v druhé polovině hry nenakazí jenom žárlivostí, ale také Jagovým jazykem. V divadelním zrcadle Shakespearovy tragédie splývá drama zhroucení Othellovy osobnosti se zhroucením jeho řeči.

První inscenace: Od prvního uvedení hry v roce 1604 ve Whitehallu patřil Othello k nejpopulárnějším Shakespearovým tragédiím. Roli Othella hrál v Shakespearově době známý herec tragických rolí Richard Burbage. Prvním Jagem s největší pravděpodobností byl John Lowin.
Othello se do zavření divadel puritány (1642) na jakubovském a karolínském jevišti objevil ještě několikrát, například roku 1612-13 během oslav svatby princezny Alžběty (dcery Jakuba I.) s Friedrichem, kurfiřtem falckým, budoucím českým "zimním králem". O způsobu, jakým byl Othello v alžbětinské, jakubovské a karolinské době hrán se nedochovaly žádné dokumenty.

Místo děje: Benátky, Kypr.
Doba děje: druhá polovina 16. století
/S použitím poznámek překladatele Martina Hilského/

Hrací termíny

Datum Čas Kde Zakoupení vstupenek

Informace o dostupnosti vstupenek jsou pouze orientační. Pro přesný počet volných vstupenek klikněte na odkaz ve sloupci Zakoupení vstupenek.

Hodnocení diváků

Vaše hodnocení

Hodnocení:
Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE