Herci - aktuálně hrají

Pfauserová

Denisa Pfauserová

Denisu můžete na Jezerce vidět v Saturninovi a v komedii Mnoho povyku pro lajk.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE