< >
28/09 Charleyova teta čtvrtek J. B. Thomas 19:00 více
30/09 Mnoho povyku pro lajk sobota Matěj Balcar 19:00 více
02/10 Takový žertík pondělí Jean Dell, Gérald Sibleyras 19:00 více
04/10 Pánský klub středa Matěj Balcar 19:00 více

Archiv představení, která už nehrajeme

Text
Upoutávky

Režie:
Arnošt Goldflam

Na dobové fotografii z roku 1919 jsou herci Rudolf Böhm-Hrušínský
a Hermína Hrušínská-Červíčková.


Režie:
Arnošt GOLDFLAM
Scéna a kostýmy:
Petra GOLDFLAMOVÁ ŠTĚTINOVÁ
Produkce:
Jan HRUŠÍNSKÝ
Hudba:
Milan POTOČEK
Asistentka režie:
Veronika ZEMÁNKOVÁ
Výroba dekorace:
Com - Pars, Ing. Stanislav HRDLIČKA

Délka představení: cca 120 minut

Komedianti  - Arnošt Goldflam - Po derniéře

Věnováno hereckým kočovným společnostem

Komedianti: nová česká komedie o hercích.

"NA ŠTACI S THESPIDOVOU KÁROU
…S Divadlem Na Jezerce začal nedávno spolupracovat Arnošt Goldflam, s úspěchem uvedl dramatizaci prózy Ireny Douskové Darda, nyní prezentuje vlastní dramatický text Komedianti, který do jisté míry čerpá z rodinných reálií hereckého rodu Červíčkových, jejichž je zdejší principál Jan Hrušínský pokrevním pokračovatelem….
…Byl jsem přítomen vkusné zábavě, v níž herci hrají s očividnou chutí. Obsazení rolí považuji za vysloveně podařené…"
Jan Kerbr / Divadelní noviny, 21. ledna 2014


"ZNAMENITÉ HERECKÉ VÝKONY V GOLDFLAMOVÝCH KOMEDIANTECH
…Svět dávných venkovských kočovných hereckých společností je vnímán v jakémsi romantickém oparu. A konečně vzešli z něho i Hrušínští. Vůbec tedy nepřekvapuje, že v Komediantech hraje principál Hrušínský starostlivého, pracovitého, ale samozřejmě také patřičně žárlivého a dobrácky protivného principála Vášu, a v důležité roli starého herce Rudýnka (alternuje Goldflam) Rostislav Novák, zástupce asi sedmé generace kočovného loutkářského rodu Matěje Kopeckého…
…Nebyl by to Goldflam, kdyby nenápadně nepoukázal na shodu nepřízně tehdejších i dnešních mocných, kterým bývá kultura a kulturnost odepřena, o to raději se ale nad ni povyšují jako nad hodnotu nepotřebnou, zbytečnou. Ostatně principál Hrušínský by na to téma mohl hrát komedie i naučné kusy, když právě jeho úspěšnému, věčně vyprodanému, a takřka nikdy se nepodbízejícímu divadlu je přízeň magistrátních škrholů pravidelně odpírána…
… Znamenité herecké výkony budete v Komediantech obdivovat... Všechno je laskavé. Jako Goldflam."
J. P. Kříž / Právo

"KOMEDIANTI Z JEZERKY, IDEÁLNÍ DIVADLO PRO NOSTALGICKÝ SMÍCH
...Principál Jan Hrušínský má kolem sebe silnou partu...
...K nejlepším momentům hry patří "divadlo na divadle" - ukázky z představení, která komedianti na svých štacích hrají... Kromě známých tváří, jako jsou Jan Hrušínský, Klára Issová a Petr Vacek, nejvíc vyčnívá Rostislav Novák, a hlavně pak bezmála devadesátiletá Věra Kubánková. Výkon zasloužilé herečky je skutečně obdivuhodný..."
Tomáš Šťástka, MF DNES, 16. 12. 2013

CHCETE-LI SE POTĚŠIT A DOBŘE POBAVIT, PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA KOMEDIANTY.

PREMIÉRA - 12. prosince 2013

Hodnocení diváků

Vaše hodnocení

Hodnocení:

Foto z premiéry Jana Pertáková

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE


NOVINKA BYLO NÁS PĚT (tenkrát) PRÁVĚ V PRODEJI

 POKLADNA DNJ JE OTEVŘENÁ POUZE V TY DNY,
KDY SE V DIVADLE KONÁ PŘEDSTAVENÍ - VŽDY OD 17:00 DO 19:00.
Pokud se v DNJ nehraje, je pokladna zavřená. Vstupenky je možné kupovat kdykoliv online.