Herci - aktuálně hrají

Kubánková

Věra Kubánková

Od roku 1952 hrála v Realistické divadlo v Praze, poté v Divadle za branou. Emotivnost psychologické kresby, technická zralost i přirozenost projevu jí umožnily hrát složitější postavy, v nichž našla postupně těžiště své tvorby. Z rolí: Julie (Romeo a Julie 1954), Alma (T.Williams: Léto a dým 1965), Madame Glanzová (Nestroy: Provaz o jednom konci 1967), Olga (Čechov: Tři sestry 1972), Stařena (Voltaire: Candide 1989). Hostuje ve Švandově divadle, v divadle Na Vinohradech. V roce 2006 získala Cenu Thálie 2006 za celoživotní mistrovství v kategorii činohra. Od roku 2005 byla stálou členkou souboru Divadla Na Jezerce, kde vytvořila řadu výrazných rolí.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE